Test 2

Background

Byl pozdní večer – první máj –    večerní máj – byl lásky čas.    Hrdliččin zval ku lásce hlas,    kde borový zaváněl háj.    O lásce šeptal tichý mech;    květoucí strom lhal lásky žel,    svou lásku slavík růži pěl,    růžinu jevil vonný vzdech.    Jezero hladké v křovích stinných    zvučelo temně tajný bol,    břeh je objímal kol a kol;    a slunce jasná světů jiných    bloudila blankytnými pásky,    planoucí tam co slzy lásky.

Research Questions / Hypotheses

Za růžového večera    pod dubem sličná děva sedí,    se skály v břehu jezera    daleko přes jezero hledí.    To se jí modro k nohoum vine,    dále zeleně zakvítá,    vzdy zeleněji prosvítá,    až v dálce v bledé jasno splyne.    Po šírošíré hladině    umdlelý dívka zrak upírá;    po šírošíré hladině    nic mimo promyk hvězd nezírá;    Dívčina krásná, anjel padlý,    co amarant na jaro svadlý,    v ubledlých lících krásy spějí.    Hodina jenž jí všecko vzala,    ta v usta, zraky, čelo její    půvabný žal i smutek psala.

Participants

5000 participants completed the study. there were no exclusion criteria

Methods

Viz, mihla se u skály kraje;    daleko přes ní nahnuté    větýrek bílým šatem vlaje.    Oko má v dálku napnuté. –    Teď slzy rychle utírá,    rukou si zraky zastírá    upírajíc je v dálné kraje,    kde jezero se v hory kloní,    po vlnách jiskra jiskru honí,    po vodě hvězda s hvězdou hraje.

Results

Obrátí se. – Utichl hlas –    Po skále slezl za krátký čas,    při skále člůn svůj najde.    Ten rychle letí, co čápa let,    menší a menší, až co lílie květ    mezi horami po vodě zajde.    Tiché jsou vlny, temný vod klín,    vše lazurným se pláštěm krylo;    nad vodou se bílých skví šatů stín,    a krajina kolem šepce: „Jarmilo!“    V hlubinách vody: „Jarmilo! Jarmilo!!“

Implications

Viz, mihla se u skály kraje;    daleko přes ní nahnuté    větýrek bílým šatem vlaje.    Oko má v dálku napnuté. –    Teď slzy rychle utírá,    rukou si zraky zastírá    upírajíc je v dálné kraje,    kde jezero se v hory kloní,    po vlnách jiskra jiskru honí,    po vodě hvězda s hvězdou hraje.